Tag Archives: tuyển ra rập

NHÂN VIÊN THIẾT KẾ, MAY MẪU VÀ RA RẬP

Số lượng: – 5 người Mô tả công việc – Thực hiện công việc lên các ý tưởng thiết kế và may mẫu thành phẩm. – Ra rập theo mẫu chỉ định của công ty, phụ trách thiết kế rập, làm và điều chỉnh rập, nhảy size, tính định mức – Góp ý cho các […]