Chính sách bảo mật thông tin khách hàng

Chính sách bảo mật thông tin khách hàng:

Leo’s Wearing cam kết bảo mật an toàn tuyệt đối với thông tin cá nhân của khách hàng theo chính sách bảo vệ thông tin của doanh nghiệp và các quy định của pháp luật Việt Nam. Cụ thể:

  • Mục đích thu nhập thông tin cá nhân

Việc thu thập dữ liệu trên website leoswearing.com bao gồm: email, điện thoại, tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập, địa chỉ khách hàng . Đây là các thông tin mà Leo’s Wearing cần thành viên cung cấp bắt buộc khi đăng ký sử dụng dịch vụ và để Leo liên hệ xác nhận khi khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ trên website nhằm đảm bảo quyền lợi cho cho khách hàng.

Khách hàng sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. 

  • Phạm vi thu nhập thông tin

Leo’s Wearing sử dụng thông tin khách hàng cung cấp để:

– Cung cấp các dịch vụ đến khách hàng 

– Gửi các thông báo những sản phẩm mới nhất hay các chương trình khuyến mãi ưu tiên.

Việc thu thập và quản lý thông tin cá nhân của quý khách được thực hiện bởi Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Leo. Chúng tôi sẽ không giao quyền thu thập và quản lý thông tin cho bất kì một bên thứ 3 nào khác trừ trường hợp có yêu cầu của pháp luật.

Nếu quý khách có gì thắc mắc hay khiếu nại, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua hotline: 1900 1073