Chính sách khách hàng thân thiết

1. Khách hàng đã từng mua hàng 1 lần. Giảm giá trực tiếp trên hóa đơn 5 – 10% cho lần mua sắm tiếp theo.

2. Khách hàng có tổng hóa đơn trong 1 năm 20 triệu. Giảm giá trực tiếp trên hóa đơn 10 – 15%. Áp dụng ưu đãi cho lần mua sắm tiếp theo

3. Khách hàng có tổng hóa đơn trong 1 năm từ 50 triệu. Giảm giá trực tiếp trên hóa đơn 20%. Áp dụng ưu đãi cho lần mua sắm tiếp theo

Ngoài ra, Leo’s Wearing dành tặng các phần quà đặc biệt nhân dịp sinh nhật của các khách hàng có mức chi tiêu hằng năm 20.000.000, 50.000.000 đ.

 Điều kiện áp dụng:

  • Tùy vào điều kiện nào đến trước, Khách Hàng đạt chi tiêu năm và có sinh nhật trong năm đó sẽ được áp dụng chương trình.Hoặc bảo lưu quà vào năm sau nếu đạt mức chi tiêu
  • Voucher được gởi đi vào đầu hằng tháng. (SMS, inbox, …)
  • Voucher có giá trị sử dụng trong tháng sinh nhật. Ví dụ, bạn sinh ngày 16/7 thì voucher sẽ được áp dụng từ ngày (1/7-31/7)
  • Không quy đổi và chuyển nhượng voucher
  • Voucher tùy thuộc vào điều kiện thực tế
  • Không áp dụng nhiều hơn 1 voucher trên 1 hóa đơn.