Hướng dẫn mua hàng online

1. Chọn vào sản phẩm muốn mua hàng

2. Ở phần thông tin đặt hàng, chọn size và màu phù hợp, bấm vào mục “mua hàng”

3. Chọn vào mục giỏ hàng và tiến hành thanh toán, đặt hàng