Chính sách đổi trả

1. Khách hàng được đổi trả do lỗi từ Leo’s Wearing gồm rách, không đúng mẫu, gửi sai size, màu sắc và không đủ số lượng: Leo’s Wearing sẽ chịu trả phí 2 chiều
2. Khách hàng được đổi trả do lỗi từ khách như muốn đổi size, đổi màu, đổi mẫu có giá bằng hoặc cao hơn:  Khách chịu trả phí 2 chiều

Lưu ý: Đổi trả trong vòng 3 ngày kể từ lúc nhận hàng. Hàng đổi trả phải đảm bảo điều kiện đổi trả, không mất nhãn mác, chưa qua sử dụng, không bị dơ bẩn, rách do lỗi của quý khách.